Udvid dine kompetencer

  • Den Kommunale Kompetencefond kan
    støtte dig med op til 25.000 kr.

Hvad støtter fonden

Kompetencefondens midler skal fortrinsvis anvendes til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere og er et supplement til den indsats, som i øvrigt finder sted i kommunene.

Medarbejderne skal sikres et øget kompetenceniveau til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet, HK KOMMUNAL, Dansk Metal / håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, eller 3F Fagligt Fælles Forbund.

Sådan gør du

1

Den Kommunale
Kompetencefond kan
støtte dig med op til
25.000 kr. Fortrinsvist
kompetencegivende
uddannelse.

2

Tal med din leder om dine
udviklingsmuligheder. Få
inspiration hos din
Tillidsrepræsentant og din
faglige organisation, der
har indgået
overenskomsten med KL.

3

Afklar hvilken uddannelse
du er interesseret i og
hvornår du kan deltage.

4

Udfyld ansøgningen her på siden. Se tjeklisten og FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål.

5

Ansøgningen skal
underskrives af dig, din
leder og din TR / faglige
organisation- Du har et svar indenfor ca. en måned.

Sådan søger du

Sådan søger du

Du søger ved at udfylde den elektroniske ansøgning.

Du skal indtaste alle de nødvendige oplysninger i ansøgningen. Se i tjeklisten hvilke oplysninger du skal bruge. Du behøver ikke at have alt på plads før du begynder på at lave en ansøgning. Du kan gemme den undervejs og arbejde videre med den senere. Du får et link tilsendt, så du kan åbne den igen.

Når du har alle oplysninger på plads og er helt færdig med ansøgningen trykker du ”send”. Derefter skal du udskrive en side med alle oplysningerne, som ansøger, lederen og TR/den forhandlingsberettigede organisation skal underskrive personligt. Derefter uploader du den underskrevne side, og først nu går sagsbehandlingen i gang. Det er meget let – og der er grundig vejledning undervejs.

Når underskrifterne er uploadet får alle ansøger, leder og TR en email, der fortæller at der er søgt og at sagsbehandlingen nu er i gang. Ansøger, leder og TR får også en e-mail med resultatet, når sagsbehandlingen er afsluttet. Vi bestræber os på, at du normalt vil få svar indenfor to uger.

Tjekliste til ansøgning

Du skal bruge følgende oplysninger, når du søger:

1. Navn på den uddannelse eller kursus du søger til
2. Navn på uddannelsesstedet/kursusudbyder
3. Dato for uddannelsesstart
4. Pris på uddannelsen og evt. transport- og materialeudgifter
5. Arbejdspladsens P-nummer (der sikrer at fondens tilskud kommer ud til din arbejdsplads)
6. Kontaktoplysninger (e-mail og tlf) på din leder og TR

OBS:
7. Regler for tilskud til materialeudgifter: Fonden dækker ikke elektroniske hjælpemidler, fx tablets, og PC’ere
8. Ansøgninger til fonden skal indsendes før uddannelsens opstart


Du kan også finde svar på en række spørgsmål om kompetencefonden i FAQ’en med Ofte Stillede Spørgsmål:

FAQ - Ofte Stillede Spørgsmål

.

Positivlister

Du kan finde forhåndsgodkendt kurser og efter- og videreuddannelse på overenskomstområdernes positivliste over forhåndsgodkendt uddannelse. Fordi alle parterne ser positivt på uddannelsesønsket kan der forventes en meget hurtig tilbagemelding på ansøgningen. Hvis en uddannelse ikke er omfattet af positivliste, så behandles ansøgningen konkret af parterne. Se de enkelte positivlister her:

BUPL
Dansk Socialrådgiverforening - Bemærk - der åbnes for ansøgninger igen pr. 1. oktober 2015
FOA – Fag og Arbejde
Forhandlingskartellet
HK KOMMUNAL
Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
Socialpædagogernes Landsforbund
Teknisk Landsforbund
3F Fagligt Fælles Forbund
Lederforum

Kontakt til din organisation

Hvis du i forbindelse med en ansøgning har behov for kontakt til din faglige organisations sagsbehandlere kan du finde kontaktoplysningerne her.

Om Kompetencefonden

Om Den Kommunale Kompetencefond:

Den Kommunale Kompetencefond er etableret ved overenskomstforhandlingerne i 2013 af KL sammen med BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, FOA - Fag og Arbejde, Forhandlingskartellet,
HK KOMMUNAL, Dansk Metal/håndværkerorganisationerne, Socialpædagogernes Landsforbund, Teknisk Landsforbund, og 3F Fagligt Fælles Forbund.

 

Formålet er at fremme og understøtte kommunernes kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau, til gavn for den kommunale opgaveløsning og medarbejdernes udviklingsmuligheder på arbejdsmarkedet.

Overenskomstaftalen om Den Kommunale Kompetencefond
til download

Spørgsmål

KL holder sommerferielukket fra den 6. - 24. juli 2015, og der vil derfor ikke være telefonisk betjening af Den Kommunale Kompetencefond.

Der vil dog blive behandlet ansøgninger i denne periode, og henvendelser til fonden kan ske på kontakt@DenKommunaleKompetencefond.dk samt til den relevante faglige organisation. Se kontaktoplysningerne her på siden.

Tekniske spørgsmål vedr. udfyldelsen af skema m.v.
kan rettes til:
kontakt@DenKommunaleKompetencefond.dk
Tlf. 3370 3871 (bemærk, at telefonen er sommerferielukket 6.-24. juli)

Spørgsmål om relevante uddannelsesmuligheder kan rettes til din faglige organisation. Se kontaktoplysningerne her